Planlagt ferdigstilt sommer 2020

Morkvegen

Spennende, prosjekterte leiligheter på Eidsvoll. Alle leiligheter har parkering. Mulighet for husbankfinansiering og ingen forskuddsbetaling.


Beskrivelse av prosjektet

Se prosjektets webside: https://www.morkvegen.no/

Velkommen til Morkvegen! Flotte og prisgunstige selveierleiligheter som er ferdigstilt før sommeren. Alle leiligheter får solrik terrasse eller balkong (de største leilighetene får 2 balkonger) og parkering i felles garasjekjeller eller utvendig. 

Vi har nå en visningsleilighet klar. Avtal gjerne en privatvisning med oss. 

Prosjektet Mork vil organiseres som et boligsameie, bestående av 36 seksjoner med Morkvegen AS som utbygger og selger av boligene. Selskapet er eid av O.M. Holding AS. 

Mulighet for lån i Husbanken!
Megler vil bistå i hele søknadsprosessen!

På husbankens sider står det at de har gitt lån til 15-20 % av alle nybygde bosteder de siste 20 årene. Deres låntetilbud er innrettet som et statilig supplemet til private banker. Banken gir i hovedsak bedre betingelser til huskjøpere.

For at kjøper skal få benytte husbanken må boligen tilfredsstiller en del standarder for energieffektivitet og universell utforming, som husbanken har bestemt. Dette er selvfølgelig også en fordel for kjøper i tillegg til bedre lånevilkår.

Morkvegen blir bygget etter TEK17, som er krav fra Husbanken, og leiligheter under 90m2 er forhåndsgodkjente for lånefinansiering i Husbanken.

Markedets desidert lavest rente pr. dags dato

Dette innebærer at du som kjøper kan søke om å låne inntil 80 % av kjøpesummen fra Husbanken (også kalt grunnlån). Dette grunnlånet gir deg desidert lavest rente på markedet i Norge og vil kunne spare deg for opptil flere tusen pr måned. Flytende nominell rente er pr. 01.03.2020 på 2.041%!

Les mer om rentene hos Husbanken her..

Fordel med lån i Husbanken:
•Markedets desidert laveste rente, 2,04 % pr. 1. mars 2020
•Mulighet for inntil 30 års nedbetalingstid
•Mulighet for inntil 8 års avdragsfrihet
•Gunstig fastrentetilbud
•Flytende eller fast rente, eller en kombinasjon

Priseksempel:
3-roms leilighet til kr. 3.350.000,-, lån i Husbanken på kr. 2.600.000,- (80%). Med 30 års løpetid og avdragsfrihet i 8 år vil månedlig terminbeløp før skattefradrag være ca. kr. 4.450,-. (Etter avdragsfrihet vil månedlig terminbeløp være ca. kr. 9.675,-)

Ved husbankfinansiering vil megler bistå deg med hele søknadsprosessen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Byggearbeidene er godt i gang og forventet ferdigstillelse vil være 3.kvartal i 2020.
Nærområdet
Prosjektet ligger i landlige omgivelser på Mork i Eidsvoll kommune. Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse. Leilighetene ligger kun 3 km fra Sundet, sentrum i Eidsvoll kommune. Området har ellers nærhet til skoler, kollektiv kommunikasjon, samt fasiliteter og servicetilbud. Det er pendlerparkeringer og gode togforbindelser fra både Eidsvoll/Sundet og Eidsvoll Verk. 

Fasiliteter
Morkvegen har en svært sentral og god beliggenhet. Læringsverkstedet barnehage og Doyén Eidsvoll ligger i umiddelbar nærhet. Ås skole med klasser fra 1-7 trinn ligger langs trygg skolevei snaut 500 meter unna. Nærbutikken, Coop Marked Eidsvoll ligger ca. 600 meter unna. Det er også kort vei til tog og busstasjonen på Eidsvoll. Kommunesenteret, Sundet, ligger ca. 5 minutter unna med bil/ sykkel. 

Eidsvoll
Grunnlovskommunen Eidsvoll ligger landlig til, men likevel sentralt. Gardermoen og "resten av verden" ligger kun 10 minutter unna med tog. Svært gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo/ Hamar. Nærhet til fine friluftsområder ved Mjøsa, Hurdalssjøen og Romeriksåsen. Eidsvoll har mange gode kvaliteter for små og store. Dette har bidratt til at Eidsvoll er en stadig mer populær kommune å bo i. 

Avstander
Kjørestrekning til Eidsvoll stasjon: ca. 2 km. Kjøretid Ca. 4 minutter
Kjørestrekning Gardermoen:  ca. 30 km. Kjøretid: ca. 20 minutter
Kjørestrekning Oslo Sentrum: ca. 68 km. Kjøretid: ca. 45 minutter
Det går buss hvert 15. minutt som korresponderer med togavganger

Kjøretid med tog 
Gardermoen - ca. 10 minutter
Oslo Sentrum - ca. 35 minutter
Fra E6 
Ta avkjøring inn på Fv. 181 mot Eidsvoll. Følg veien gjennom to rundkjøringer. Ta til høyre inn på Dønnumskia, og første til høyre igjen inn på Morkvegen. Fortsett forbi barnehagen og kjør over innkjøringen til parkeringsgarasjen.
Overflater
Leilighetene leveres med sparklet/ malt gipsplate/betongvegg malt i brukken hvit farge på vegger. På bad kles veggene med matt hvite keramiske fliser. På bad og eventuelt WC skal det leveres lysegrå keramiske fliser 200 x 200 mm på gulv. Øvrige gulv i leiligheten leveres med 14 mm parkett Eik Natur. I rom med eikeparkett leveres det lakkerte eik gulvlister med synlige spikerhoder. For øvrig leveres lister, gerikter, foringer og karmer hvitmalte med synlige spikerhoder. Sparklet/malt gips/betong i himling i alle rom. Det leveres ikke taklister. 

Kjøkken
Leveres iht. plantegninger. Kjøkkenfronter fra HTH eller tilsvarende i hvit utførelse, med benkeplate i lys grå laminat. Håndtak i rustfritt stål. Dempere på skuffer og skapdører. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer inkludert stekeovn, keramisk platetopp med induksjon, kjøleskap, oppvaskmaskin og ventilator. Det leveres foring mellom overskap og himling, for fremføring av tekniske installasjoner.  
Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder spesielt plassering av hvitevarer.

Bad
Bad leveres med veggmontert servantskap, topplate med ettgrepsarmatur, overskap og speil. Det leveres glassdører til dusjnisje. Dusj leveres med ettgreps termostatbatteri og dusj på stang. Veggmontert hvitt toalett.
Det er avsatt plass med opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. 

Garderober
Det leveres 1 lm skap pr/sengeplass, montert i soverom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre garderobeskap i entré og/eller boder inngår ikke i leveransen. 

Balkonger / terrasser
Størrelse på balkong kan avvike fra prospekt pga. dimensjonering. Balkongene leveres med dekke i betong.  Terrasser i 1. etasje har betongheller.

El-anlegg
El-anlegg i leilighetene leveres fortrinnsvis skjult, bortsett fra på betong- og lydvegger. Alle leiligheter har automatsikringer i eget sikringsskap, hovedsikring og måler i eget skap i kjeller eller trapperom. Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg.  

Varme
Leilighetene får oppvarming med varme via radiatorer. Bad leveres med elektriske varmekabler. Fordelingen av oppvarmingskostnader skjer enten ved individuell måler eller iht. Leilighetsbrøk. Dette avklares før overtagelse. 

Inngangsforhold
Innbygget trapperom og planfri adkomst via heis. 

Heis
Fra garasjeanlegg monteres heis til alle atkomstnivåer. Bygget har 1 heis.
Arealene angitt på tegninger og i prisliste er angitt i Bruksareal (BRA) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal som er leilighets innvendige mål, medregnet er innvendige boder, sjakter og vegger. P-ROM som er leilighetens BRA areal fratrukket boder og veggene til disse, sjekter er inkludert. Kjøper er innforstått med at arealanvisningene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og er foreløpige.
Eiet tomt på ca. 1800 kvm som skal eies av sameiet. Frost utvikling AS står som hjemmelshaver til eiendommen i dag. Tomten er under fradeling og det er utstedt en generalfullmakt til selgeren. Overskjøting og eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Eiendommen er i dag på ca. 1,8 mål + bruksrett på ca. 0,71 mål rundt tomta. Tomtearealet skjøtes over til sameiet, mens det vil bli inngått en privatrettslig avtale om bruk av det resterende utomhusarealet. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Det er avtalt at utbygger skal plante Bjørketrær i tomtegrensen mot jordet. (1 meter utenfor tomtegrensen). Dette arbeidet utføres etter at Morkvegen er ferdigstilt. 

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
Alle leiligheter får bruksrett til hver sin p-plass. Det vil bli etablert til sammen 36 p-plasser; 20 p-plasser i garasjekjeller under det prosjekterte bygget, 8 p-plasser i garasjekjeller under eksisterende bygg og 8 p-plasser på utsiden av bygget. Det er planlagt gjesteparkering på området, utomhus. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organisering av p-plasser, garasjeplasser og sykkelparkering.
Alle enhetene får egen bod. Selger forbeholder seg retten til å bestemme plassering av boder i kjeller. Bod leveres med støvbundet gulv og tak i betong, nettingvegger.
Brannslokking og -varsling
Leilighetene utstyres med røykvarsler og forskriftsmessig slokningsutstyr. Det blir også montert brannalarm direkte koblet til alarmsentral.

Renovasjon
Det anlegges nedgravde avfallsbrønner tilrettelagt for kildesortering. Restavfall, plast og papp/papir.
Det installeres anlegg for kabel-tv/radio, telefon og bredbånd. Det leveres en grunnpakke for TV og bredbånd fra Canal Digital eller tilsvarende. Utbygger vil på vegne av sameiet tegne en 3-5 års kontrakt for signalleveranse og kollektiv grunnpakke avtale for TV, internett og IP telefoni til alle leilighetene. Tilknytningsavgift på telefon betales av den enkelte. Rør for TV/PC/mm til stue og alle soverom.
Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale.  Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen. 

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift. 

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Området vil få en variert og mangfoldig utforming, med spennende torg, felles lekeplass, beplantning. Uteområdet får en blanding av harde og myke dekker, beplantet med gress, busker og trær.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. 
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. 

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Økonomi/betalingsbetingelser

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 2344,- pr kvm BRA for boligen. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 58,60,- pr. kvm. BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. 

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr. 206,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

I tillegg til skal kjøper innbetale oppstartskapital 5000,- for å sikre likviditet i sameiet ved oppstart.

Omkostningene faller til betaling ved overtakelse. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyr.
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 29,70,- pr. kvm BRA pr. mnd. for leiligheten som skal dekke bl.a. oppvarming, avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. I tillegg vil det bli lagt til abonnement kabel-tv/internett kr. 350,-/mnd og parkering kr. 150,-/mnd for de som har uteparkering eller kr. 200,-/mnd for de med parkering i garasje. Forslag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. 

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Eidsvoll kommune forutsetter at hver bolig har egen vannmåler. Kommunale avgifter vil følgelig variere etter forbruk.
Det er ikke eiendomsskatt i Eidsvoll kommune.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Meld din interesse

Ved å bestille salgsoppgaven aksepterer du at eiendomsmegleren kan kontakte deg med informasjon om visningstidspunkt eller ved endringer i salgsoppgaven.

Vibeke Voksøy

Mobil 40223800
vibeke@aktiv.no
Romerike Eiendomsmegling AS

Vil du vite hva din
bolig er verdt?

Bli kontaktet for verdivurdering